Slide background

- CONCEPTIO TAR VID DÄR STANDARDLÖSNINGAR SLUTAR.

100% kundanpassade lösningar.

SYSTEMUTVECKLING &

Conceptio AB är tillsammans med
Dsign link Sverige AB en del av gruppen
Olsson & Normann.

RING 0522-135 31

TJÄNSTER

På Conceptio brinner vi för programmering och systemdesign. Vi förvaltar såväl egenutvecklade som befintliga system.

Företagen som vänder sig till oss har kommit till ett läge där standardlösningar inte räcker hela vägen och en högre grad av anpassning efter verksamheten behövs. Ibland handlar det om utveckling av hela system, medan det andra gånger behövs kortare punktinsatser eller förbättringar av befintliga system för att uppnå det man vill åstadkomma när det gäller effektivisering.

Uppdragen tar ofta utgångspunkt i ett behov av att sammankoppla system. Det kan röra sig om en webbshop som ska kommunicera med ett ekonomisystem, ett kassasystem som ska kopplas ihop med ett webbgränssnitt, eller något helt annat. Vi får ofta förvånade reaktioner över vilka tidsbesparingar som kan göras, men också över de kvalitetsförbättringar som uppstår när manuell hantering kan minskas, eller tas bort helt i återkommande processer.

SYSTEMUTVECKLING ● PROGRAMMERING ● API-KOPPLINGAR ● FÖRVALTNING ● UTBILDNING

OM OSS

Conceptio AB startades under 2016 som ett svar på en stark efterfrågan på kvalificerad systemutveckling.

Conceptio AB ägs och drivs av Christofer Olsson, JM Normann och Alen Blazevic. Vi drivs av en vilja att skapa värde åt våra kunder genom konkreta och mätbara effektiviseringar i befintliga system, eller utveckling av helt nya.

I samma hus finns systerföretaget Dsign link Sverige AB, som sedan 2008 hanterar IT-miljön och levererar Molntjänster åt ett hundratal organisationer runt om i Sverige. Våra kunder uppskattar att kunna få tillgång till alla IT-funktioner under samma tak.

Intresserad av att radikalt förkorta och förenkla processer genom helt ändamålsenliga och för din verksamhet skräddarsydda system? Slå en signal och utmana oss – chansen är stor att du blir överraskad över vad som går att skapa och till vilken insats.

KONTAKTA OSS

Conceptio AB

Växel 0522-65 77 76
E-post info@conceptio.se

Post- & Besöksadress

Edingsvägen 20
451 52 Uddevalla